UYGULAMALAR


KALIPLAMA

Kalıplama, uygulamada yaygın olarak “bakalite alma” olarak anılmaktadır. Bu, büyük ölçüde doğru olmakla beraber kalıplamanın tam karşılığı değildir. Çünkü, kalıplama işlemi bakalite alma olarak anılan sıcak kalıplama yanında soğuk kalıplamayı da kapsar. Soğuk kalıplama, bazı hallerde neredeyse sıcak kalıplama kadar çok kullanılmaktadır.

Kalıplama, hazırlama işleminin kolayca yapılmasını sağlamak, mikroskobik incelemede mükemmel düz bir yüzey elde etmek ve eli kimyasallardan bir ölçüde korumak açılarından önemlidir. Kimi numuneler, büyüklük ve geometrik olarak uygunsa, kalıplama yapılmadan hazırlanabilir ve mikroskopta incelenebilir. Bazı numuneler ise (ince teller, ince yaprak şeklindeki metaller, vb.) ancak çeşitli klipler ve kelepçeler yardımı ile kalıplanabilir.

Sıcak kalıplamada, incelenecek numune yüzeyi kalıp ile temas edecek şekilde kalıplama  makinasının haznesine  yerleştirilir ve üzerine yeteri kadar termoset bir polimerik toz dökülür; kalıbın  ağzı kapatılır ve yük  uygulanarak  basınç altında    150-160o C’de pişirilir. Tam pişmenin sağlanması (polimerizasyon) önemlidir. Bir çok uygulamada, polimer tozuna başka ilaveler de yapılmaktadır (uygulamada, bu ilaveler üretici firmalarca yapılmış haldedir). Bu tür katkıların yapılması şu faydaları sağlar.

•  İletkenlik sağlanır (iletken metal tozları ile),

•  Bakalitin sertliği artırılır,

•  Kenar etkisi (kenarlardaki netlik bozukluğu) azaltılır.

SICAK KALIPLAMA

Sıcak kalıplamada kullanılan tozlar, genellikle bir çok dağlama çözeltisine dayanıklıdır; bununla birlikte, bazı çözeltilerin bu kalıp malzemesini çözebileceği unutulmamalıdır.

SOĞUK KALIPLAMA

Soğuk kalıplama, yine polimer esaslı malzemeler kullanılarak yapılır; bu maksatla polyester, akrilik veya epoksi reçineler kullanılmaktadır. Bu malzemelere dışardan katkılar yapılması mümkündür. Soğuk kalıplama çoğunlukla standart kalıplarda yapılmakla beraber teknisyen bu konuda kişisel yeteneğini de sergileyebilir.

Soğuk kalıplama, basınç altında ve sıcak kalıplama sıcaklıklarında özellikleri değişebilen malzemelere alüminyum, kalay, kurşun, lehim, biyolojik malzemeler vb.) uygulanan ve seri numune hazırlanmasına imkan veren bir usuldür. Doğru uygulanmaması halinde, polimerizasyon reaksiyonlarının hızlanması nedeniyle, aşırı ısı çıkışına (sıcaklık artışına) ve kalıplama malzemesinin yanmasına yol açabilir. Dikkatli olunmalı ve karışımlar reçetelere uygun hazırlanmalıdır.

Her türlü hazırlama işleminden sonra

•  Kalıp üzerine gerekli notlar yazılmalı,

•  Numunenin kenarları, daha sonraki adımlarda malzemelere zarar vermemesi açısından, kaba bir zımpara ile yuvarlatılmalıdır.

•  Kesilmiş numune yüzeyi, eğer kesme sonrasında taşlanmamış veya kaba zımparalanmamış ise, kalıplama işleminden sonra bu işlem yazılmalı ve sonra kenarlar yuvarlatılmalıdır.

FACEBOOK TWITTER YOUTUBE LINKEDIN
Metkon Genel Satış Koşulları
download
Web Sitesi Kullanım Koşulları
download
HERŞEY HAYAL ETMEKLE BAŞLADI...
close

HERŞEY HAYAL ETMEKLE BAŞLADI...


İlgi ve yeteneklerimizi hayal gücümüz ve cesaretle birleştirdiğimizde çeyrek yüzyıllık bir başarı hikayesi ortaya çıktı.
1993 yılında 3 kişilik kadroyla başlayan METKON bugün 120’nin üzerinde kadrosuyla üretim yapmakta. 
35 değişik ülkede kullanılan 20.000 den fazla Metalografi Cihazı ile konusunda uzman bir firma olarak müşterilerimize “Gerçek ve Mükemmel Numune”ye ulaşmaları için yaratıcı uygulama teknikleri, know-how ve komple çözümler sunmak için varız.

* Alanların doldurulması zorunludur.
Metkon