UYGULAMALAR


METALOGRAFİ

Metalografi Nedir?

Metalografi, en bilinen şekliyle, metallerin iç yapısını inceleyen bilim dalıdır. Metalografi, metallerin iç yapısını inceleyerek onların özelliklerini belirlemeye, tarihçesini açığa çıkarmaya ve gelecekte ona ne gibi işlemler uygulanabileceğini anlatmaya (imalatı yönlendirmeye) çalışır. Bu çerçevede, metalografi mm düzeyindeki büyüklüklerden mikron altı büyüklüklere kadar bir aralıkta faaliyet gösterir. Bu faaliyetler, malzeme bilimi, fizik, kimya, mekanik, termodinamik, faz diyagramı, enerji gibi bir çok saha ile ilgilidir; dolayısıyla, metalografi disiplinler arası bir branş olarak görülür.
 
Bir malzemenin mikroyapısı, malzemeyi oluşturan bileşenlerin düzeni, geometrik oluşumunun kimyasal ve yapısal tabiatı ile tanımlanmakta ve bu şekilde, malzemenin bileşen fazlarını ve ihtiva ettiği kusurları kapsamaktadır. Bir malzemenin mikroyapısı  onun özelliklerini önemli ölçüde belirlemektedir. Bir malzemenin bütün potansiyelini kullanabilmek için, sadece malzemenin mikroyapısının oluşumuna katkıda bulunan faktörlerin anlaşılması değil, mikroyapı ve özellikler arasında mevcut olan kalitatif ve kantitatif ilişkilerin anlaşılması da gerekmektedir. Bu, bir taraftan malzeme biliminde bulunan ilişkilerin, diğer taraftan malzemenin üç boyuttaki mikroyapısının anlaşılması gerekmektedir.
 
Makroyapı İncelemeleri
Makro incelemenin mikro incelemeden ana farkları incelenen numunenin boyutu ve inceleme yapılan büyütmedir. Makro inceleme numuneleri mikro inceleme numunelerinden daha büyüktür. Ayrıca, makro inceleme yaklaşık sadece 10X büyütmede yapılır; genellikle çıplak göz veya mercek kullanılır. Makro incelemede incelenen alan nispeten geniş olabilir (30mmx30mm) ve bu boyutu dağlama çözeltisinin kabı sınırlar. Yüzey hazırlanması, mikroskobik incelemeye nazaran çok daha basittir (kolaydır). Uygulama basit, oldukça hızlı ve ucuzdur.; fakat çok korozif bir işlemdir. Konsantre çözeltiler kullanıldığı için, çevreyi kirletme eğilimi vardır ve asit döküntü ve buharları tehlikeli olabilir.
 
Mikroyapı İncelemeleri
Mikroyapı incelemeleri ile hakkında bilgi alınabilecek çok sayıda malzeme özelliği vardır. Bunların bir kısmı şu şekilde sıralanabilir:
 
• Malzemenin tane boyutu,
• Malzemenin tarihçesi (daha önce ne tür işlemelere maruz kaldığı)
• Ne tür işlemleri uygulanabileceği,
• Deformasyon miktarı,
• Mikroyapısı,
• Kalıntı (inklüzyon) türü, dağılımı, yoğunluğu,
• Segregasyon durumu,
• Tane boyutu,
• Çatlak,
• Katlama,
• Dekarbürizasyon,
• Karbürizasyon,
• Sertleşme derinliği,
• Nitrasyon,  
• Kaplama kalınlığı,
• Gaz boşlukları,
• Döküm boşlukları,
• Grafit türü ve dağılımı,
• Kırılma türü ve mekanizması
 
Metalografik Numune Hazırlamanın Esaslıarı
Metalografik incelemenin esası ve başarısı uygun numunenin alınmasına bağlıdır. Numune alınması bilgi-görgü işi olmakla beraber, incelenecek numunelerin tarihçesinin bilinmesi çok önemlidir. Bu noktada, istek sahibiyle detaylı görüşülmeli ve taleplerinin ne olduğu tam olarak anlaşılmalıdır. Aksi takdirde, çok güzel hazırlanmış bir numune amaca hizmet edemez veya istenilen parametreleri analiz etmek için uygun olmaz.
 
Alınan numunenin bir değer taşıyabilmesi için, numunenin her yönden (fiziksel, kimyasal bileşim yönlerinden) esas malzemeyi tam olarak temsil etmesi gerekir. Ana kriter, numunenin inceleme amacına uyun olmasıdır; yani numune, ya genel mikroyapı incelenmesine veya sadece bir veya birkaç belirlenmiş parametrenin (tane boyutu, kırılma veya çatlama türü vb.) incelenmesine imkan verecek şekilde alınmalıdır.
 
Özelliklerin yönle değişmediği (izotropi) kesin olarak biliniyorsa veya incelenecek parametre için tek bir yön yeterli ise, bir kesitten alınması uygun olabilir. Ne var ki, çoğu durumda, malzemelerin özellikleri (yapıları) yöne bağlı olarak değiştiği için (anizotropi) iki veya üç doğrultuda (genişlik, kalınlık ve uzunluk yönlerinde) kesit hazırlanması gerekir. Enine kesit hazırlanması 
 
• Sementasyon tabakası incelemelerinde (derinlik ve mikroyapı değişimi),
• Dekarbürizasyon incelemelerinde, 
• Korozyon incelemelerinde,
• Kaplama incelemelerinde,
• Katlama türü hataların incelemesinde,
• İnklüzyon değerlendirilmesinde,
• Kesit boyunca mikroyapı değişimlerinin incelenmesinde,
 
Boyuna kesit hazırlanması ise;
 
• Kalıntı değerlendirilmelerinde,
• Deformasyon yapılarının incelenmesinde,
• Segregasyon incelemelerinde,
• Katlama incelemelerinde gerekli olmaktadır. 
 
Numune hazırlanması prosedürü 4 adımdan ibarettir:
 
• Kesme 
• Kalıplama
• Parlatma
• Dağlama
 
Birçok literatürde, parlatma adımı yerine zımparalama+parlatma gibi iki adım kullanılmaktadır. 

FACEBOOK TWITTER YOUTUBE LINKEDIN
Metkon Genel Satış Koşulları
download
Web Sitesi Kullanım Koşulları
download
HERŞEY HAYAL ETMEKLE BAŞLADI...
close

HERŞEY HAYAL ETMEKLE BAŞLADI...


İlgi ve yeteneklerimizi hayal gücümüz ve cesaretle birleştirdiğimizde çeyrek yüzyıllık bir başarı hikayesi ortaya çıktı.
1993 yılında 3 kişilik kadroyla başlayan METKON bugün 120’nin üzerinde kadrosuyla üretim yapmakta. 
35 değişik ülkede kullanılan 20.000 den fazla Metalografi Cihazı ile konusunda uzman bir firma olarak müşterilerimize “Gerçek ve Mükemmel Numune”ye ulaşmaları için yaratıcı uygulama teknikleri, know-how ve komple çözümler sunmak için varız.

* Alanların doldurulması zorunludur.
Metkon